Creditare

    Conditii generale de creditare

"Credit Lei / Euro" acordarea creditului se face in Lei la cursul zilei (BNR) Lei / Euro, in cazul acesta toate platile inclusiv restituirea creditului se vor efectua, in Lei la cursul Lei / Euro din ziua platii, baza de calcul fiind valoarea imprumutata in Euro.

    Evaluarea bunurilor acceptate in garantie:

Evaluarea se face prin acordul comun al partilor, valoarea stabilita in acest fel fiind considerata valoarea de inlocuire a bunurilor.

    Bunurile acceptate in garantie sunt:

Bunuri mobiliare de natura metalelor pretioase, bijuterii, obiecte de arta, antichitati, electronice(max. 3 ani vechime si de marca), auto-moto.
amanet3_400
    Actele de identitate cu care va puteti legitima sunt:

Buletin de identitate, carte de identitate, adeverinta de identitate, pasaport.
Actul de identitate cu care va legitimati trebuie sa contina toate datele de identificare si termenul de valabilitate sa nu fie expirat.

    Drepturile si obligatiile debitorului:

Debitorul trebuie sa se oblige ca la termenul stabilit in contractul de amanet sa restituie creditorului suma imprumutata impreuna cu comisionul aferent pe zi.
Debitorul poate prelungii contractul, optional cu o perioada identicã cu cea stabilita in contract, cu conditia platii comisionului pana la data prelungirii contractului.
Debitorul trebuie sa garanteze ca bunurile amanetate, sunt proprietatea sa dobandite pe cale legala si sunt libere de orice sarcini.
Achitarea imprumutului se poate face si restituirea amanetului se poate cere, atat inainte de termenul stipulat cat si dupa acesta, cat timp obiectul amanetat nu a fost scos la vanzare, cu conditia platii comisionului calculat pe nr. de zile intarziere.
De asemenea imprumutatul poate cere vanzarea obiectului si inainte de expirarea termenului imprumutului.
Debitorul raspunde pentru viciile ascunse ale bunurilor predate creditorului.
In caz de neindeplinire la termen a obligatiilor asumate, debitorului consimte ca dupa indeplinirea formalitatilor legale, bunurile specificate in anexa la prezentul contract sa devina proprietatea creditorului.
16_21_prd_400
    Drepturile si obligatiile creditorului:

Creditorul se obliga sa restituie debitorului bunurile primite cu titlu de amanet la data care debitorul isi indeplineste obligatiilede plata a datoriei.
Creditorul asigura depozitarea, manipularea si pastrarea bunurilor primite de la debitor si raspunde pentru degradarea, distrugerea, disparitia din culpa sa a acestora, pana la concurenta sumei prevazute in contractul de amanet, cu exceptia cazurilor de forta majora si caz fortuit intervenit inainte ca obligatia sa, sa devina exigibila.
Creditorul are obligatia sa nu se foloseasca in nici un fel de bunurile primite de la debitor cu titlu de amanet.
Creditorul este indreptatit a fi platit cu preferinta, din bunurile amanetate, inaintea altor creditori ai debitorului, valoarea de referinta fiind cea stabilita in conditiile sus mentionate.

    Restituirea amanetului:

Restituirea amanetului se poate solicita de catre titularul contractului de amanet, pe baza de act de identitate sau de catre o terta persoana in conformitate cu optiunea debitorului stipulat in contractul de amanet.
109107510_400