Legislatia Metalelor Pretioase

Legislatia Metalelor Pretioase


Metale pretioaseLegea privind metalele pretioase pentru controlul productiei, prelucrarii si circulatiei acestora, act emis de Ministerul Minelor si Petrolului, este urmatoarea:

CAP. 1

    Art. 1
    Productia, prelucrarea si circulatia metalelor pretioase - aurul, argintul si platina, in orice stare sau forma, - este permisa numai in limitele si conditiunile legii de fata.
    Art. 2
    Prin productia metalelor pretioase se intelege orice operatie de extractie a metalelor pretioase, precum si orice tratament al minereului, in scopul de a obtine unul din aceste metale pretioase.
    Prin circulatia metalelor pretioase se intelege orice vindere, cumparare, depunere sau primire in gaj, lasare sau primire in depozit, schimb, export si orice schimbare de proprietate sau posesiune, cu titlul gratuit sau oneros, precum si transportul, savarsite sau incercate, fie personal, fie prin persoane interpuse.
    Prin transport se intelege atat transportul cu act juridic, cat si transportul cu act material facut, fie de proprietar, fie de alte persoane, indiferent de actul juridic in baza caruia se face transportul material.
    Art. 3
    Pentru productia si circulatia metalelor pretioase, astfel cum sunt definite de art. 2 al prezentului decret-lege, este necesara autorizatia prealabila scrisa a Bancii Nationale.
    Obiectele fabricate din metale pretioase raman si sub aplicarea legii pentru infiintarea controlului asupra obiectelor fabricate din metale pretioase, din 15 februarie 1905, cu modificarile la zi, in masura in care dispozitiunile acesteia nu sunt contrazise prin prezentul decret-lege.
    Art. 4
    In executarea dreptului de preemtiune, conferit Statului Roman de art. 71 din legea minelor, Banca Nationala a Romaniei este autorizata sa execute operatiunile de cumparare a metalelor pretioase, precum si controlul productiunii si circulatiunii metalelor pretioase, potrivit dispozitiunilor decretului de fata.
    Art. 5
    Gajurile in aur sau monete de aur, in orice stare sau forma, constituite inainte de 19 august 1936, trebuiesc declarate prin scrisoare recomandata sediului Bancii Nationale a Romaniei, cel mai apropiat, iar in termen de 60 zile de la publicarea prezentului decret-lege, obiectul gajului trebuie constituit depozit la Banca Nationala a Romaniei pana la lichidare si lichidat in termen de 90 zile de la aceeasi data, avizandu-se in scris Banca Nationala a Romaniei despre operatiunea de lichidare.
    Persoanele fizice sau juridice, care sunt obligate prin dispozitiunile prezentului decret-lege la inregistrarea metalelor pretioase in registrele speciale primite de la Banca Nationala a Romaniei, sunt obligate a declara Bancii Nationale a Romaniei, sub luare de dovada, la sediul sau central sau la sediile sale din provincie, aurul, in orice forma, care intra in prevederile prezentului decret-lege si pe care il au in proprietate sau posesiune, cu orice titlu, precum si al persoanelor cu care locuiesc impreuna.
    Aceasta declaratie va fi facuta in termen de 60 zile de la publicarea prezentului decret-lege in Monitorul Oficial.
    La aceeasi declaratie sunt obligate persoanele fizice si juridice, prevazute mai sus, care vor dobandi cu orice titlu asemenea aur, dupa publicarea prezentului decret-lege.
    In asemenea cazuri, declaratia va trebui sa fie facuta in termen de 15 zile de la dobandirea aurului.
    Cei care in viitor vor cere asemenea registre de la Banca Nationala a Romaniei, sunt obligati ca, odata cu cererea de registre, sa depuna la Banca Nationala a Romaniei si declaratia de mai sus.
    Art. 6
    Nu sunt supuse aplicatiunii prezentului decret-lege, decat in cazurile prevazute expres, obiectele prelucrate din metale pretioase, care servesc uzului propriu si anume obiectele de arta, tacamurile, bijuteriile, obiectele, destinate cultelor religioase, lucrarile dentare, lucrarile chirurgicale, substantele chimice si farmaceutice, afara de cazurile cand se dovedesc ca acestea au fost fabricate, cumparate, sau detinute cu orice titlu, in scopul de a eluda legea.
    Aceasta enumerare este limitativa.
    Art. 7
    Monetele de aur gaurite, desfigurate sau rupte, insirate in forma de salba, montate ca bijuterie, ca obiecte de podoaba sau oricum altfel, cad sub dispozitiunile decretului-lege de fata.
    De asemenea, galbenii austrieci, sau alte categorii de monete, cu insusirile galbenilor austrieci, intra in categoria monetelor de aur si sunt supuse obligatiunii prezentului decret-lege.
    Portul salbelor, cerceilor sau altor bijuterii sau podoabe confectionate din monete de aur este permis numai proprietarilor si membrilor familiilor lor, purtate ca podoabe in orice loc.
    Circulatia metalelor pretioase asa cum este definita de art. 2 alin. 2, se aplica si salbelor, cat si oricaror categorii de monete, chiar daca sunt sub forma de bijuterii, cu exceptia celor prevazute mai jos:
    a) Mahmudele, icusarii, medaliile de aur, precum si orice moneda de aur batuta inainte de anul 1800, care sunt asimilate cu bijuteriile;
    b) Medaliile jubiliare, emise pe baza Legii nr. 656 din 1944.
    Circulatia lor in tara este supusa aceluiasi regim ca si bijuteriile.
    Art. 8
    Exploatatorii de metale pretioase sunt obligati sa inregistreze chiar in ziua extragerii in registrele speciale, eliberate si tinute potrivit indicatiunilor Bancii Nationale a Romaniei, metalele pretioase obtinute din exploatare.
    Metalele pretioase vor fi pastrate sau transportate totdeauna cu autorizatia de transport respectiva, data de Banca Nationala a Romaniei si numai pe traseul aratat in autorizatie.
    Pentru exploatarile mici, autorizatia din carnetul registru este valabila. Este interzis exploatatorilor a transporta alt aur decat acela extras din minele proprii.
    Pentru exploatarile mari este necesar autorizatie speciala.
    Transportul concentratelor aurifere la uzinele de prelucrare se face fara autorizatie.
    De asemenea, bijutierii si atelierele de prelucrarea metalelor pretioase sunt obligati ca, inainte de a incepe vreo operatiune care ar avea de scop extragerea metalelor pretioase din pilituri, resturi etc., sa anunte Banca Nationala, care, prin organele sale va controla operatiunea si vor fi obligati sa inregistreze in registrul special cantitatea extrasa.
    Banca Nationala a Romaniei poate retrage registrele eliberate ce contin si autorizatia de transport, acolo unde va aprecia ca este cazul, inlocuindu-l cu registrul destinat numai inregistrarii productiei, in care caz exploatatorul va trebui sa ceara autorizatie speciala de transport pentru fiecare caz in parte.
    Art. 9
    Pastrarea in depozit sau cu orice alt titlu de catre oricine, fie particular, comerciant sau exploatator, fara autorizarea B.N.R., a metalelor pretioase sub orice forma: metalica, amalgam, nisip, minereu bogat, aur ars, topit, metal fin sau aliaj cu alte metale, este interzisa sub sanctiunile prevazute de art 42.
    Metalele pretioase extrase vor fi vandute Bancii Nationale a Romaniei, care este obligata a le cumpara in conditiunile decretului-lege de fata, in termen de 15 zile de la extragere, afara de cazul cand exploatatorii au aprobare scrisa de la Banca Nationala a Romaniei pentru prelungirea termenului de predare sau poseda instalatii proprii de afinare. In acest din urma caz, Banca Nationala a Romaniei, dupa ce va consulta si pe exploatatorii respectivi, va fixa termenul inauntrul caruia exploatatorii sunt obligati sa vanda Bancii Nationale metalele pretioase dupa afinare.
    Banca Nationala a Romaniei este obligata a cumpara si indreptatita a receptiona aurul si argintul ce i se preda pe baza analizelor facute in laboratorul sau sau in cadrul conventiunilor intervenite intre Banca Nationala si exploatator.
    In cazul cand nu exista conventie intre Banca Nationala a Romaniei si producator neintelegerile intre parti privind analizele de receptie vor fi inlocuite prin arbitraj.
    Art. 10
    Instalatiunile de afinare, cuptoarele pentru topirea metalelor pretioase, cat si orice alte instalatiuni de amalgamare sau de topire a acestor metale, nu pot functiona decat cu autorizatiunea Ministerului Minelor si Petrolului si in scopurile specificate in aceasta autorizatie. Ele trebuiesc declarate Bancii Nationale a Romaniei in termen de 60 zile de la aparitia acestei legi sau de la data obtinerii autorizatiei de functionare de la Ministerul Minelor si Petrolului.
    Art. 11
    Cuptoarele sau instalatiunile de topire chiar primitive, care vor functiona fara autorizatie sau neanuntate Ministerului Minelor si Petrolului, vor fi imediat inchise de organele Bancii Nationale a Romaniei sau ale Ministerului Minelor si Petrolului, iar proprietarii vor suferi sanctiunile prevazute de prezentul decret-lege la art. 42 si urmatoarele. Cei ce vor topi sau prelucra in orice mod metale pretioase fara sa posede autorizatiile respective sau registrele B.N.R. vor suferi sanctiunile prevazute de art. 42 si urmatoarele.
    Art. 12
    Topirea aurului in stare de praf, nisip ars sau topit, se face fie in cuptoarele autorizate conform dispozitiunilor de mai sus, fie in cuptoarele B.N.R. Operatiunea de topire se va face numai cu incunostiintarea prealabila a predatorului.
    In ceea ce priveste cuptoarele B.N.R., neprezentarea predatorului in ziua ce i s-a comunicat nu impiedeca topirea anuntata.
    Numai intreprinderile care au obtinut autorizatia scrisa a Bancii Nationale a Romaniei pot preda acestei banci aurul topit in alte cuptoare decat acelea ale Bancii Nationale a Romaniei sau afinat, in cazul conditiunilor stabilite in autorizatiunile sau conventiunile scrise.
    Ministerul Minelor si Petrolului, sesizat de Banca Nationala Romaniei, poate retrage autorizatiile de functionare a cuptoarelor sau a instalatiunilor de topire, cat si cele de afinare a aurului.
    Ministerul Minelor si Petrolului este obligat sa se pronunte in termen de 15 zile de la sesizarea sa din partea Bancii Nationale a Romaniei.
    Banca Nationala a Romaniei, in baza deciziei Ministerului Minelor si Petrolului, prin care acesta retrage autorizatiunea de functionare a unui cuptor sau a unei instalatiuni de topire sau afinare, le poate inchide, aplicand sigiliul.
    Art. 13
    Nimeni nu poate exercita comertul de metale pretioase sub orice forma, cu exceptia obiectelor precizate de art. 6 si 7, lit. a si b si nu poate lucra sau prelucra, sub orice forma astfel de metale, chiar proprietate proprie si fara scop de comercializare, numai daca poseda registre vizate sau parafate de B.N.R. si cu respectarea inregistrarilor in aceste registre.
    Banca Nationala a Romaniei poate refuza motivat eliberarea registrelor, acolo unde apreciaza ca nu sunt utile sau prejudiciaza interesele Statului. Ea are dreptul sa retraga motivat registrele vizate. Prin aceasta, comerciantul sau meseriasul caruia i s-au retras aceste registre pierde dreptul de a exercita comertul cu aur, argint si platina.
    Hotararile Bancii Nationale a Romaniei pot fi reformate de catre comisiunea prevazuta la art. 49, la cererea celor interesati.
    Art. 14
    Numai posesorii registrului Bancii Nationale a Romaniei au dreptul sa afiseze prin firme sau publicatiuni in ziare reclame privitoare la comertul lor cu metale pretioase, altele decat cele exceptate la art. 6 si 7, litera a si b.
    Art. 15
    Proprietarii de ateliere pentru prelucrarea metalelor pretioase, precum si comerciantii de metale pretioase sunt obligati a inregistra in registrele tinute conform dispozitiunilor Bancii Nationale a Romaniei si vizate de catre aceasta, toate operatiunile facute cu metale pretioase sau cu obiectele lucrate din ele.
    Inregistrarea in registrele eliberate de Banca Nationala a Romaniei se face in acelasi timp cu intrarea sau iesirea metalelor pretioase.
    Art. 16
    Proprietarii de ateliere pentru prelucrarea metalelor pretioase cu firme inscrise sau meseriasii bijutieri cu carnet de mester bijutier si autorizatii de functionare in cadrul legilor, care reglementeaza meseria de bijutier, pot exercita comertul lor cu aur, argint si platina provenite, fie din bijuterii si obiecte vechi, fie din achizitiuni autorizate inscrise de Banca Nationala a Romaniei, cu respectarea inregistrarilor prevazute in articolul precedent.
    Art. 17
    Dentistii, medicii, farmacistii si chimistii, cu autorizatiuni de functionare in regula, eliberate de autoritatile competente, fara ca aceste autoritati sa le fi retras sau anulat intre timp, pot dobandi, in cadrul decretului-lege de fata, aurul, argintul si platina necesare exercitiului profesiunii lor, cu indatorirea de a inregistra metalele pretioase dobandite si modul de intrebuintare in registrele speciale, vizate si parafate de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 18
    Banca Nationala a Romaniei este autorizata sa verifice contabil si tehnic oricand, printr-un delegat al sau, respectarea dispozitiunilor din acest decret-lege.

    CAP. 2

    Art. 19
    Orice angajat al unei intreprinderi de metale pretioase este obligat sa se supuna la toate masurile de control a productiei si circulatiei metalelor pretioase, prevazute de acest decret-lege si de regulamentul de control al productiei de aur aprobate de Ministerul Minelor si Petrolului, intreprinderilor producatoare, precum si regulamentelor si normelor interne de functionare ale acestor intreprinderi, aprobate de Ministerul Minelor si Petrolului, cu avizul Comisiunii prevazute la art. 48.
    Cei ce vor contraveni dispozitiunilor de mai sus din acest articol, se vor pedepsi cu inchisoare politieneasca de la 15 zile la 3 luni si cu amenda de la 50.000 - 500.000 lei.
    Art. 20
    Personalul oricarei intreprinderi de metale pretioase este obligat a se supune la controlul organelor intreprinderii, control ce poate merge pana la perchezitia corporala, in conditiunile fixate de regulamentele de serviciu ale intreprinderii aprobate, conform art. 19 de mai sus.
    Cercetarea corporala se va putea face si prin metoda radioscopica sau alte metode stiintifice, aprobate de Ministerul Sanatatii.
    Art. 21
    Nerespectarea de catre salariatul unei intreprinderi, producatoare de metale pretioase a vreuneia din dispozitiunile decretului-lege de fata, sau a normelor intreprinderii pentru controlul productiei si circulatiei metalelor pretioase, aprobate conform dispozitiunilor de mai sus, constituie o culpa grava din partea angajatului, culpa care indreptateste intreprinderea sa denunte imediat contractul de munca, fara a mai cere avizul prealabil sau aprobarea vreunei autoritati sau asociatiuni profesionale si aceasta independent de constatarea si aplicarea sanctiunilor penale, aratate in prezentul decret-lege.
    Salariatul concediat se poate adresa instantelor prevazute de legea jurisdictiilor muncii, care vor putea, in caz ca se dovedeste ca concedierea a fost abuziva, fie sa reintegreze pe salariat in functiunea avuta, fie sa-i acorde despagubirile ce va aprecia.
    Art. 22
    Prin contractele individuale si colective de munca, precum si prin deciziuni de arbitraj date in materie de conflicte de munca, nu se poate deroga de la dispozitiunile cuprinse in prezentul decret-lege.
    Art. 23
    Metalele pretioase furate din mine sau din instalatiunile de prelucrare si care constituiesc corp delict vor fi supuse analizei, la cel mai apropiat laborator autorizat, in timp de 12 ore de la gasirea lui, rezultatul analizei inaintandu-se parchetului, odata cu procesul-verbal de constatarea infractiunii.
    Art. 24
    Aceste corpuri delicte vor fi predate B.N.R., care va plati pagubasului contravaloarea lor calculata la pretul oficial, plus primele economice respective si aceasta, dupa transarea definitiva a pricinii penale.
    B.N.R. va retine din aceasta contravaloare cuantumul primelor cuvenite denuntatorului si constatatorului, atunci cand denuntatorul este alta persoana decat aceea a pagubasului si daca constatatorul nu a fost direct sesizat de pagubas, caz in care acesta nu are drept la prima.
    Art. 25
    Banca Nationala a Romaniei va controla productia aurifera, prelucrarea si circulatiunea metalelor pretioase, prin organele sale de control, care sunt investite cu calitatea de ofiter de politie judiciara.
    Pentru politia metalelor pretioase, pe langa fiecare intreprindere miniera aurifera, Ministerul Afacerilor Interne va infiinta, la propunerea Comisiunii prevazuta de art. 49, sectiuni de politie judiciara, precum si sectiuni speciale de jandarmi.
    Plata acestui personal se va face la nevoie, prin credite extraordinare.
    Membrii acestei politii speciale, cat si jandarmii, vor putea fi inlocuiti, la cererea motivata a intreprinderii, cu alt personal de catre Ministerul Afacerilor Interne.
    Competinta teritoriala de instrumentare a acestor ofiteri de politie judiciara, in ce privesc infractiunile la prezentul decret-lege, este nelimitata.
    B.N.R. va delega un controlor al sau la fiecare intreprindere, unde se vor infiinta astfel de organe speciale de politie si jandarmerie.
    Organele speciale de politie si jandarmerie vor executa misiunea lor intr-o colaborare stransa cu controlul B.N.R. si cu organele intreprinderii, pe langa care functioneaza si vor supraveghea in acelasi timp si respectarea dispozitiunilor politienesti din regulamentul de control al productiei de aur aprobat de Ministerul Minelor si Petrolului, intreprinderii producatoare respective, precum si regulamentelor si normelor interne de functionare ale acesteia, aprobate de Ministerul Minelor si Petrolului, cu avizul Comisiunii, prevazuta la art. 49.

    CAP. 3

    Art. 26
    Reclamatiunile si denunturile privitoare la infractiunile legii de fata se cerceteaza, iar rezultatele se constata potrivit dispozitiunilor Codului de procedura penala, cu derogarile de mai jos.
    Aceste infractiuni se constata si prin procese-verbale, dresate de ofiterii de politie judiciara, chiar in afara de circumscriptia lor, precum si de personalul B.N.R. delegat in acest scop, sau de organele vamale sau politienesti, care sunt indatorate a da concursul lor organelor B.N.R.
    Prin derogare de la dispozitiunile art. 249 din Codul de procedura penala, primul-procuror al tribunalului sau judecatorul de instructie, la cererea scrisa, verbala sau telefonica a organelor B.N.R., sau a intreprinderilor miniere, pot da autorizatiuni scrise sau prin nota telefonica ofiterilor de politie judiciara, ca in comunele rurale sa faca perchezitiuni domiciliare, chiar in contra vointei aceluia ce o locuieste, la orice ora din zi sau din noapte.
    In aceste cazuri, organele de politie judiciara vor trebui sa fie asistate de un delegat al B.N.R. sau al intreprinderii miniere care a cerut perchezitia, precum si de 2 martori si aceasta, sub pedeapsa de nulitate.
    Pentru constatarea infractiunilor, organele de constatare pot lua interogatorii presupusilor infractori si audia martorii, putandu-i cita in acest scop.
    Infractiunile constatate de organele politienesti si vamale vor fi semnalate, sub sanctiune disciplinara, in termen de 24 ore de la constatare, sediului Bancii Nationale a Romaniei cel mai apropiat, caruia se vor remite in acelasi timp copii de pe procesul-verbal de constatare si declaratiile luate, precum si metalele pretioase in pachet, sigilat de organele constatatoare in prezenta infractorului sau a 2 martori.
    Organele B.N.R., delegate cu controlul aplicarii dispozitiunilor prezentului decret-lege, in exercitarea atributiunilor lor, au calitatea de ofiter al politiei judiciare.
    Art. 27
    Cercetarile in aceasta materie se pot face si in zilele de sarbatori legale.
    Art. 28
    Procesele-verbale de infractiuni la decretul-lege de fata sunt crezute pana la inscrierea in fals, cand constata fapte materiale flagrante, iar in celelalte cazuri, pana la proba contrarie.
    Ele nu vor putea fi anulate de instantele judecatoresti, pentru vicii de forma, decat cand prezenta lege dispune expres nulitatea.
    Pe paza lor, Ministerul public va deschide actiune publica.
    Prin derogare de la art. 144 din Codul de procedura penala, declaratiile infractorilor date in fata organelor de constatare, fac dovada deplina impotriva lor, pana la proba contrarie.
    Art. 29
    Instanta competenta pentru a judeca infractiunile prevazute de decretul-lege de fata, este tribunalul de judet al locului unde s-a comis infractiunea.
    Acesta va judeca de urgenta si cu precadere, fara dreptul de opozitie, cu drept de apel la Curtea de Apel si cu recurs la Inalta Curte de Casatie.
    In procesele nascute in baza decretului-lege de fata, instantele nu pot da, fara motivare speciala, termene mai mari de 30 zile.
    Ele se judeca de tribunale si de Curti, chiar in timpul vacantelor judecatoresti. Absenta martorilor nu poate impiedeca judecarea infractiunii, daca instanta de judecata gaseste ca are destule elemente de convingere.
    Acestor procese li se aplica dispozitiunile legii pentru apararea patrimoniului public, in masura in care nu sunt contrarii legii de fata.
    Art. 30
    In toate procesele ce se judeca conform prezentului decret-lege, Banca Nationala a Romaniei va fi citata din oficiu ca parte civila, atat in nume propriu cat si ca mandatara a Statului Roman, putand sustine si latura penala in fata instantelor de judecata si aceasta, chiar si in cazul cand nu s-a constituit in termen si formal parte civila.
    Art. 31
    In cauzele trimise spre cercetare judecatorului de instructie, instructia va trebui sa fie terminata in cel mult 30 zile.
    In cazuri exceptionale, Camera de punere sub acuzare poate autoriza o prelungire.
    Termenul de judecata se va fixa in cel mult 15 zile de la primirea dosarului la grefa tribunalului.
    Dosarele vor fi trimise instantelor superioare, in caz de apel si recurs, in termen de cel mult 20 zile de la pronuntarea hotararii.
    Art. 32
    Cand instructia sau judecata ar avea nevoie de parerea unor experti, acestia pot fi citati cu procedura prevazuta de art. 338 din Codul de procedura penala, pentru martori.
    Atat organele de instructie, cat si cele de judecata pot cere expertului ori de cate ori cauza o permite si in vederea accelerarii judecatii numai un raport verbal, care va fi consemnat de grefierul respectiv, dupa procedura intrebuintata la audierea martorilor.
    Art. 33
    In procesele care se judeca conform prezentului decret-lege, odata ce procedura a fost completa fata de inculpat la unul din termenele de judecata, ea va fi considerata ca atare si la toate termenele urmatoare, afara de cazul cand inculpatul ar fi arestat.
    Art. 34
    Pentru lipsa de aparare, procesul nu poate fi amanat decat o singura data in fata unei instante.
    Art. 35
    Atat timp cat inculpatului nu i s-a luat interogatoriul, se va emite impotriva lui, pe langa citatie, si un mandat de aducere, fara ca eventuala neemitere sau indeplinire a mandatului de aducere sa fie considerat ca viciu de procedura.
    Art. 36
    Facerea expertizei constituie pentru expertii numiti un oficiu public obligatoriu.
    Cand procesul se amana din cauza unei expertize nedepuse la timp sau din neprezentarea martorilor sau a expertilor chemati pentru explicatiuni, fara justificare prin petitie si dovezi depuse la dosar inainte de termenul de infatisare, instanta va aplica maximul amenzilor prevazute de art. 160 si 166 din Codul de procedura penala, si se vor lua si celelalte masuri prevazute acolo. Atat martorii cat si expertii vor fi condamnati si la cheltuieli cauzate de amanarea procesului.
    Justificarea se va putea face si ulterior, conform art. 160 alin. final din Codul de procedura penala, numai daca impiedecarea a fost de asa natura, incat nu a putut fi justificata inainte de termenul de judecata.
    In cazul cand s-a aplicat fata de experti masura prevazuta in primul alineat al acestui articol, tribunalul poate, fie sa schimbe pe experti, fie sa dea un termen scurt, pentru depunerea expertizei. La acest nou termen, daca expertiza nu este depusa, se va pronunta impotriva expertului o amenda de la 50.000 - 100.000 lei.
    Art. 37
    In cazul in care procesul nu se poate judeca din lipsa de procedura sau din orice alta cauza si se constata ca aceasta amanare este datorata culpei unui functionar, instanta va aplica acestui functionar o amenda de la 10.000 - 50.000 lei, condamnandu-l totodata si la plata tuturor cheltuielilor ocazionate partilor sau Statului din aceasta amanare.
    Art. 38
    In cazul in care unul sau mai multi martori sau experti se prezinta si procesul se amana din alte cauze, iar procedura este completa, martorii sau expertii vor fi audiati chiar in lipsa partilor.
    Instanta va amana procesul pentru ascultarea celorlalti martori sau experti, numai daca constata ca solutionarea lui nu poate fi data numai pe baza audierilor facute.
    Art. 39
    Cand inculpatul este in stare de libertate, instanta care pronunta o pedeapsa privativa de libertate, chiar nedefinitiva, mai mare de 6 luni, poate dispune prin aceeasi hotarare arestarea preventiva a inculpatului condamnat.
    Art. 40
    Partea civila va putea face apel si recurs pentru aplicarea pedepsei.
    Banca Nationala a Romaniei, in calitate de parte civila, prin derogare de la dispozitiunile art. 448 din Codul de procedura penala, poate exercita in toate cazurile caile de atac prevazute de acest articol. Caile de atac exercitate de Banca Nationala a Romaniei investesc instanta cu dreptul de a se putea pronunta si asupra pedepsei, chiar si in cazul cand Ministerul public nu a atacat hotararea.
    De asemenea, prin derogare de la art. 224 alin. 4 din Codul de procedura penala, in cazul cand s-a dresat in cauza un proces-verbal de infractiune la prezentul decret-lege, Ministerul Public daca nu trimite cauza direct instantei competente pentru judecare, o va trimite judecatorului de instructie cu rechizitoriul introductiv, neputand decide singur clasarea pricinei.
    In contra ordonantei definitive data de judecatorul de instructie, Banca Nationala a Romaniei poate uza de toate caile de atac prevazute de Codul de procedura penala, atat pentru partea civila, cat si pentru Ministerul public.
    Art. 41
    In toate infractiunile la decretul-lege de fata, sechestrul provizoriu prevazut de art. 120 si 121 din Codul de procedura penala va fi ordonat de Ministerul public, de judecatorul de instructie sau de instantele de judecata, la cererea partii civile.

    CAP. 4

    Art. 42
    Infractorii la dispozitiunile decretului-lege de fata se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani si cu amenda penala de la 100.000 - 10.000.000 lei, iar metalele pretioase gasite se confisca in folosul Statului sau se restituie pagubasului contravaloarea lor, in cazul si in conditiunile prevazute de art. 24 din prezentul decret-lege.
    Pentru pedepsele ce se vor aplica conform prezentului decret-lege, nu se va putea acorda in nici un caz suspendarea executarii pedepsei sau aplicarea amenzii, fara pedeapsa privata de libertate.
    In cazul unei condamnari, exploatatorii de mine vor pierde si dreptul de exploatare miniera si vor fi exclusi de la dobandirea in viitor a oricaror drepturi miniere, iar comerciantii vor pierde dreptul de a mai face operatiuni cu metale pretioase.
    In caz de aplicarea circumstantelor atenuante, instanta este obligata sa motiveze existenta lor si nu va putea cobori pedeapsa sub 2 luni inchisoare corectionala si 100.000 lei amenda.
    In caz de recidiva si in cazul cand infractiunile la decretul-lege de fata, sunt comise de organele insarcinate cu aplicarea acestui decret-lege, precum si de personalul insarcinat de intreprinderi cu controlul productiei, se aplica o pedeapsa de la 3 - 5 ani inchisoare corectionala si o amenda de la 1.000.000 - 20.000.000 lei, fara a se putea aplica circumstante atenuante.
    Exportul sau tentativa de a exporta metale pretioase fara autorizatiile legale se pedepsesc cu aceeasi pedeapsa, fara circumstante atenuante.
    Art. 43
    Cand vreuna din infractiunile la decretul-lege de fata a fost savarsita de reprezentantii unei persoane juridice, lucrand in numele si in interesul ei, aceasta va fi obligata la plata unei amenzi civile de la 500.000 - 30.000.000 lei.
    Aceasta sanctiune se va pronunta de instanta de judecata, odata cu condamnarea infractorilor, persoane fizice, care au lucrat in numele si in interesul ei.
    Persoana juridica se va cita prin reprezentantii sai legali, fara a fi nevoie sa se desemneze si numele acestora.
    Art. 44
    In caz de condamnare, cu exceptia prevazuta in art. 24 din acest decret-lege, instanta va pronunta in mod obligatoriu confiscarea in folosul Statului a valorilor, care au format obiectul infractiunii si a tuturor mijloacelor, care au ajutat la comiterea infractiunii.
    In cazul cand aceasta confiscare nu poate fi pronuntata din cauza ca valorile nu s-au gasit in posesia infractorilor sau din orice cauza, nu pot fi confiscate in folosul Statului, Statul isi va valorifica prin mandatara sa legala Banca Nationala a Romaniei, drepturile de parte civila, pentru o suma egala cu de 4 ori echivalentul in lei a obiectului infractiunii.
    Metalele pretioase confiscate vor fi lichidate pentru Stat de Banca Nationala a Romaniei, la pretul oficial, plus prima maxima de productie la micii producatori.
    Banca Nationala a Romaniei va retine din pretul aurului 25 la suta pentru cheltuielile sale de urmarire si 50 la suta, pentru a fi distribuite drept prime:
    25 la suta denuntatorului si 25 la suta constatatorului, afara de cazul cand agentii constatatori sunt functionari ai B.N.R. sau membri ai corpului judecatoresc, in care caz, prima cuvenita lor se va varsa la fonduri pentru Politia Aurului din B.N.R.
    In cazul furturilor de aur, cota de 25 la suta cuvenita constatatorilor si denuntatorilor va fi calculata la pretul de baza al aurului, plus prima economica corespunzatoare primita de producatorul pagubas, care va plati aceste prime.
    Cand nu exista denuntator, cota de 25 la suta se retine tot de B.N.R. pentru acoperirea cheltuielilor provocate de urmarirea infractiunilor la legea de fata.
    In cazul cand constatatorii specifica in procesul-verbal ca exista denuntator acoperit, prima cuvenita denuntatorului se va plati tot in mana constatatorului.
    Art. 45
    Denuntatorii a caror calitate rezulta dintr-un denunt scris si semnat, sau din orice alte indicatiuni precise, care conduc la descoperirea infractiunilor, vor primi si o cota de 25 la suta din sumele provenite din incasarea amenzilor, precum si din cele rezultate din confiscarile si despagubirile civile pronuntate de instantele judecatoresti.
    Art. 46
    Tentativa, tainuirea, instigarea si complicitatea se pedepsesc cu aceeasi pedeapsa, ca si infractiunea savarsita.
    Art. 47
    Acei care cumpara aur metalic de mina sau minereu fara autorizatia B.N.R. se pedepsesc cu inchisoare corectionala de la 2 - 5 ani si cu amenda de la 1.000.000 - 10.000.000 lei, fara a se putea aplica circumstante usuratoare sau suspendarea pedepsei.
    Judecarea acestora se va face sub stare de arest.
    Art. 48
    Pentru amenzile pronuntate contra persoanelor fizice, se aplica art. 64 din Codul penal.

    CAP. 5

    Art. 49
    La Ministerul Minelor si Petrolului, pe langa Directiunea Minelor se va institui prin deciziune o comisiune permanenta care se va ocupa cu organizarea, coordonarea si aplicarea masurilor, avand de obiect combaterea infractiunilor prevazute de prezenta lege, precum si alte atributiuni date ei prin legea de fata sau prin alte legi ori regulamente.
    La sesizarea ei de catre B.N.R., Uniunea Sindicatelor Miniere, Uniunea Industriilor Miniere sau a Ministerului Minelor si Petrolului, Comisiunea va da deciziuni de interpretare a dispozitiunilor legii de fata, interpretare obligatorie si pentru instantele judecatoresti.
    De asemenea, Comisiunea isi va da avizul asupra tuturor chestiunilor ce-i vor fi supuse de catre Ministerul Minelor si Petrolului.
    Comisiunea se va compune din 9 membri si anume:
    a) Directorul minelor din Ministerul Minelor si Petrolului;
    b) Un magistrat, membru al Curtii de Apel Bucuresti;
    c) Un delegat al Presedintiei Consiliului de Ministri;
    d) Seful Serviciului Aurului B.N.R.;
    e) Un avocat din Serviciul Contencios al B.N.R., desemnat de B.N.R.;
    f) Un delegat al Uniunii Sindicatelor Miniere;
    g) Un delegat al Ministerului Muncii;
    h) Un delegat al Uniunii Industriilor Miniere;
    i) Un delegat al Directiunii Generale a Politiei din Ministerul Afacerilor Interne.
    Comisiunea va lucra valabil, indiferent de numarul membrilor prezenti, cu conditiunea ca deciziunile sau avizele ei sa fie date cu majoritate de 5 voturi.
    Secretarul general, cum si personalul secretariatului Comisiunii vor fi desemnati din personalul Directiei Minelor, prin deciziunea de instituire a comisiunii.
    Membrii comisiunii, secretarul general si personalul secretariatului vor fi numiti, pe termen de 2 ani si vor primi o indemnizatie fixa lunara, stabilita prin deciziune ministeriala si care va fi platita de B.N.R. din fondul Politiei Aurului, prin derogare de la legile si dispozitiunile in vigoare.
    In deciziunea de numire se vor prevedea si supleantii pentru fiecare membru al comisiunii.
    Art. 50
    Toate dispozitiunile cuprinse in prezentul decret-lege sunt de ordine Publica.
    Art. 51
    Sunt scutite de orice impozite, timbre sau taxe catre Stat sau comuna actiunile si actele de procedura facute de B.N.R., in baza prezentului decret-lege, precum si publicatiunile, actele si operatiunile incheiate de B.N.R., cu privire la metalele pretioase, prevazute in decretul-lege de fata.
    Primele distribuite, conform art. 44 si 45, precum si orice cheltuieli facute in aplicarea prezentului decret-lege, de asemenea, sunt scutite de orice impozite, taxe si timbre catre Stat sau comuna.
    Art. 52
    Dispozitiunile Decretului pentru controlul circulatiei metalelor pretioase nr. 1.907 din 12 august 1936, cu modificarile si completarile aduse prin decretul lege din 12 septembrie 1938, cum si orice alte dispozitiuni contrare decretului de fata, din orice legi si regulamente sunt si raman abrogate.

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România.
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute.
 4. Ordinul nr. 101 din 28 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie.
 5. Ordinul nr. 102 din 28 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora.
 6. Ordinul nr. 156/2008 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind renunţarea parţială sau totală la autorizarea pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.
 7. Ordinul nr. 264 din 13 august 2008 pentru aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
 8. Ordinul nr. 178/2011 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.
 9. Ordinul nr. 179/2011 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind stabilirea taxelor pentru vizarea anuală a autorizaţiilor pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.
 10. Ordinul nr. 214/2011 al  presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modelele marcilor de garantie proprie si procedura de stabilire si inregistrare a acestora la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
 11. Ordinul nr. 526/2004 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege, la unităţile Trezoreriei Statului.
 12. Ordinul nr. 1809/2004al ministrului finanţe-lor publice pentru aprobarea  Registrului special de evidenţă a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase.

 

In domeniul metalelor pretioase si pietrelor pretioase isi gasesc aplicabilitatea si prevederile altor acte normative:

 • OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor;
 • OG nr. 2/2001 privind regimul contraventiilor;
 • Codul penal;
 • Codul civil;
 • Codul vamal;
 • Codul fiscal;
 • Conventia privind Drepturile si Libertatile Fundamentale ale Omului;
 • alte acte normative cu caracter general, aplicabile si altor categorii de bunuri decat celor confectionate din metale pretioase.

 

Sursa: MONITORUL OFICIAL