Legislatie Case Amanet

Legislatie Case Amanet

Legislatie Amanet

  • Definitie. Amanetul este o categorie a contractului de imprumut, in timp ce notiunea de casa de amanet, potrivit noilor acte normative actuale, este o categorie a institutiei financiare nebancare, asa cum aceasta este hotarata de art.4 lit.a din O.G. nr.28/2006.
  • Norme juridice. Materia in cauza se bucura de o reglementare speciala veche, respectiv Decretul-lege nr.2561/1936 pentru infiintarea Caselor de imprumut pe amanet, publicata in B.Of. nr. 264 din 12 noiembrie 1936 si Decretul-lege nr. 3621/1937 pentru completarea art.7 din legea Caselor de imprumurt pe amanet, publicat in B.Of. nr.155/4 noiembrie 1937, acestea fiind abrogate partial de O.G. nr.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in M.Of nr.89 din 31 ianuarie 2006 si Legea nr.266/2006 pentru aprobarea O.G. nr.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar fiscale, publicata in M.Of. nr.580 din 5 iulie 2006. Totodata, asa cum vom arata, casa de amanet fiind, de fapt, o societate comerciala, sunt incidente si dispozitiile din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata in M.Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Scopul. Trebuie facuta distictie intre obiectul contractului de amanet si obiectul de activitate al casei de amanet, conform CAEN. Astfel, daca contractul de amanet poate avea ca obiect, potivit art.7 din Decretul-lege nr.2561/1936: obiectele mobiliare care se afla in intrebuintare cu sunt: haine, rufarie, tacamuri, mobile etc; obiecte pretioase: giuvaere, pietre, aur, argint, metale pretioase si alte pietre scumpe, asupra obiectului de activitate al casei de amanet vom reveni in ceea ce urmeaza. Nu vor putea fi amanetate, potrivit art.8 din Decret: efectele consacrate cultului religios; obiectele de echipament si armament ale militarilor; obiectele prevazute cu marca unui stabiliment public; sculele lucratorilor; obiectele cu volum prea mare; obiectele supuse la pericol de foc sau explozie, precum si efecte deteriorante; efectele lesne de sfaramat sau supuse stricaciunii; obiectele despre care se stie sau se presupune ca sunt furate.
  • Ordine specifice:

1. forma juridica a casei de amanet. Desi O.G. nr.28/2006 privind reglementarea unor operatiuni fiscale incadreaza casa de amanet in categoria institutiilor financiare nebancare pentru care potrivit art.5 alin.1 prevede obligativitatea constituirii sub forma societatii comerciale pe actiuni, acelasi act normativ stabileste si doua exceptii de la aceasta regula. 

In ceea ce ne priveste, ne intereseaza numai una dintre aceste exceptii si anume cea cuprinsa in dispozitiile art 58 lit.b din O.G. nr.28/2006, potrivit carora: „Casele de amanet isi vor desfasura activitatea de creditare ... cu respectarea urmatoarelor conditii ... organizarea si functionarea potrivit Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”, precum si dispozitiile art.60 din aceeasi ordonanta care vin sa intareasca acest caracter de exceptie al formei juridice a caselor de amanet: „(1) Entitatile care prin activitatea desfasurata intra sub incidenta prezentului titlu, cu exceptia caselor de ajutor reciproc si a caselor de amanet, indiferent de forma de organizare pe care o detin la momentul intrarii in vigoare a acesteia vor trebui sa procedeze la schimbarea formei juridice in societate comerciala pe actiuni si la indeplinirea cerintelor generale, in vederea obtinerii permisiunii de a desfasura activitatea de creditare prevazuta in prezentul titlu. (2) Casele de amanet se vor organiza in oricare dintre formele juridice prevazute de Legea nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare”.
Cu alte cuvinte, desi denumirea in sine, casa de amanet, poate creea unele confuzii legate de forma juridica, in realitate ne aflam in prezenta unei forme de asociere reglementata de legislatia comerciala (art.2 din Legea nr.31/1990), astfel ca vom putea vorbi despre case de amanet organizate pe actiuni (S.A.), cu raspundere limitata (S.R.L.), in comandita simpla (S.C.S), in comandita pe actiuni (S.C.A.) sau in nume colectiv (S.N.C).

2. obiectul de activitate potrivit CAEN. Potrivit Ordinului nr.601 al Presedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in M.Of. nr.908 din 13 decembrie 2002 si a art.58 lit.c din O.G. nr.28/2006, casa de amanet isi va desfasura activitatea avand in vedere faptul ca: „activitatea de creditare se va limita la cea prevazuta la art.7 alin1 lit.d (respectiv, acordare de credite cu primirea de bunuri spre pastrare, respectiv amanetare prin case de amanet) si va constitui obiectul principal de activitate”, care corespunde codului CAEN 6522 – Alte activitati de creditare. Din cele prezentate rezulta deja o serie de dispozitii derogatorii de la legislatia comuna in materie de societati comerciale si anume, pe de o parte, faptul ca o casa de amanet trebuie sa aiba obiect de activitate unic iar pe de alta parte, faptul ca acest obiect unic va constitui si obiectul principal. Aici credem ca legiuitorul a exagerat cu precizarile, de vreme ce, avand obiect unic acesta este obligatoriu si principal, pentru ca orice societate comerciala trebuie, potrivit legii comercial sa aiba un obiect principal de activitate. Precizarea poate fi totusi utila daca este sa ne referim la codul CAEN atribuit pentru aceasta activitate, respectiv 6522 denumit „Alte activitati de creditare”, unde explicitarea legiuitorului este: „...principalele servicii sunt: servicii de credit garantat (credit ipotecar); servicii de credite pentru persoane particulare; servicii de carti de credit; alte servicii: amanetare sau gaj” si in contextul careia actul constitutiv al unei case de amanet ar trebui sa cuprinda si explicitarea legata de „alte servicii: amanetare sau gaj”.

3. capitalul social. Desi initial am fi tentati a afirma ca o casa de amanet trebuie sa aiba capitalul social minim de 200.000 de euro, la fel ca si societatile de leasing, in realitate, lipsa unor precizari speciale exprese in materie ne conduce la concluzia potrivit careia capitalul social minim va fi determinat de forma juridica in care se va constitui casa de amanet. Astfel, daca va fi vorba despre o societate cu raspundere limitata, 200 lei (art.11 din Legea nr.31/1990); o societate pe actiuni, in comandita pe actiuni, in comandita simpla sau in nume colectiv, echivalentul in lei a 25.000 de euro la cursul BNR de la data subscrierii, dar nu mai putin de 90.000 lei (art.10 din Legea nr.31/1990).

4. Asociatii, administratorii, fondatorii. Pe langa dispozitiile din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale (art.6), care se refera la persoanele incapabile si cele care au fost condamnate pentru infractiuni precum: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, infractiunile prevazute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism ori cele prevazute de art.143-145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei sau cele prevazute de Legea nr.31/1990, mai sunt incidente si interdictiile prevazute de art.11 din O.G. nr.28/2006. Astfel, nu vor putea detine calitatea de fondator, actionar semnificativ, administrator, auditor financiar al unei institutii financiare nebancare peroanele care sunt nominalizate in listele prevazute la art.23si 27 din Legea nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului si persoanele impotriva carora au fost pronuntate hotarari definitive de condamnare pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, inselaciune, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primirea de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa ori alte fapte penale. Se poate observa, asadar, pe de o parte faptul ca aceste interdictii se aplica tuturor institutiilor financiare nebancare iar pe de alta parte ca unele dintre ele dubleaza dispozitii similare din legea societatilor comerciale. Apoi, credem ca exprimare finala a legiuitorului „ori alte fapte penale” este de natura a extinde interdictia detinerii calitatilor mentionate la toate persoanele care au fost condamnate pentru o fapta prevazuta de legea penala, situatie in carepare lipsita de sens enumerarea unora dintre ele, legiuitorul putandu-se limita la a spune acest lucru de la inceput.

5. Inregistrarea. Fiind o societate comerciala care se bucura si de dispozitii speciale casa de amanet este supusa pe de o parte inmatricularii la Registrul Comertului, potrivit Legii nr.31/1990 (art.36-45), iar pe de alta parte O.G. nr.28/2006 la art.58 lit.a prevede obligativitatea inscrierii in Registrul de evidenta tinut la Banca Nationala a Romaniei. Daca in ceea ce priveste neinmatricularea in Registrul Comertului efectele sunt cele din Legea nr.31/1991 a societatilor comerciale, respectiv nulitatea societatii comerciale, inregistrarea la BNR constituie o obligatie a carei nerespectare in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei, duce la interdictia desfasurarii activitatii de amanet si a incheierii de noi contracte de amanet.