Case Amanet Targu Jiu

FIXI SRL

Case Amanet Targu Jiu reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Case Amanet Targu Jiu: FIXI SRL.

SC SMALL FINANCE & SC FIXI SRL
Casa de Amanet | Amanet Bijuterii Aur si Argint | Ceasuri | Electronice | Auto-Moto
0722-642-245

amanet telefoane bijuterii aur targu jiu

Pentru situatiile in care compania ta are nevoie de o suma de bani pentru activitatea curenta, linia de credit te poate ajuta sa-ti sustii cheltuielile. 

  Ai nevoie urgenta de bani? Simplu! Casa de Amanet Fixi SRL din Targu Jiu iti da bani pe loc!

    Simplu si eficient. Vino cu un obiect din aur, argint, platina, diamante (bijuterie, ceas, moneda, etc.) sau electronice si poti primi pe loc banii de care ai nevoie.

Puncte de lucru:
Str. Victoriei, nr. 20
Str. 22 Decembrie 1989
Str. Nicolae Titulescu, bl. 16, parter
Comuna Matasari, Sat Matasari

    Vino sa beneficiezi de oferte de lux la Casa de Amanet Fixi SRL din Targu Jiu.

 • Casa de amanet asigura transparenta in relatia cu tine, nepercepand comisioane ascunse sau modificabile;
 • Garantiile contractului de amanet sunt variate si pot fi evaluate rapid;
 • Conditiile de eligibilitate presupun doar sa faci dovada majoratului, prin prezentarea unui act de identitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate, adeverinta provizorie, pasaport);
 • Imprumutul prin amanet nu te supune niciunui risc de evolutie a pietei financiare.

Acordare rapida cu minim de documente si costuri accesibile

  Suma maxima finantata 25.000 euro (echivalent lei) pana la 6 luni, cu garantii imobiliare sau mobiliare (autovehicole, ambarcatiuni, utilaje, etc) pentru destinatii diverse: capital de lucru, achizitie de bunuri, plata datorii, participare licitatii, etc.

Conditiile generale ce trebuiesc indeplinite de catre solicitanti, persoane juridice

 1. Sunt persoane juridice romane constituite conform legii
 2. Desfasoara activitati legale, potrivit statutului de functionare
 3. Sunt societati care nu se afla in procedura de insolventa/faliment
 4. Sunt beneficiarii reali ai finantarilor

In vederea intocmirii dosarului de credit, solicitantul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

 1. Cerere de credit ( Anexa nr.1)
 2. Chestionar ( Anexa nr.2)
 3. Certificatul de înregistrare al societatii la ONRC
 4. Certificat constatator emis de Registrul Comerţului (forma extinsa), nu mai vechi de 30 zile faţă de data depunerii cererii de credit;
 5. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice de la ANAF, valabil la data depunerii
 6. Hotarare AGA privind contractarea creditului
 7. Copie C.I Administrator societate
 8. Declaratie pe proprie raspundere privind aspectele nefinanciare ( Anexa nr.3)
 9. Declaratie pe propria raspundere privind identitatea beneficiarului real
 10. Declaratie pe propria raspundere ca, societatea nu se afla in procedura de insolventa/faliment
 11. Situatiile financiare pentru ultimii 3 ani de activitate, inregistrate la Administraţia Financiara;
 12. Raport de evaluare a bunurilor in cazul garantiilor imobiliare, Polita CASCO in cazul bunurilor mobilare de tip AUTOVEHICOLE

Dobanda de baza

 1. 9% la care se adauga marja de risc de 1,5% in functie de categoria de bonitate in care a fost incadrat clientul in urma analizei indicatorilor financiari pentru societatile cu istoric de functionare sau analizei factorilor calitativi (scoring) in cazul start-upurilor.
 2. Dobanda se va calcula si achita lunar.

Garantarea creditului, poate fi astfel:

I. Ipoteca rang I asupra unui imobil ( sau rang II dupa caz) aflat in proprietatea solicitantului sau a unui tert constituita in favoarea IFN, valoarea imobilului fiind stabilita de un evaluator autorizat.
· bunurile ipotecate sa fie libere de sarcini, in cazul constituirii ipotecii de rangul I;
· sa fie asigurate pe toata perioada de finanţare, la o societate de asigurări iar drepturile cuvenite din despăgubiri sa fie cesionate in favoarea IFN. Valoarea acceptata in garantie este de 50% din valoarea evaluata iar ponderea garantiilor trebuie sa acopere valoarea creditului+ dobanda aferenta perioadei de finantare

II. Gajul fara deposedare asupra bunurilor mobile de tipul AUTOVEHICOLE pentru care se constituie Contract de garantie reala mobiliara inscris in Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare. Valoarea acceptata in garantie este de 50% din suma asigurata conform politei CASCO iar ponderea garantiilor trebuie sa acopere valoarea creditului+ dobanda aferenta perioadei de finantare
Autovehicolele vor avea polita CASCO cesionata in favoarea SC SMALL FINANCE IFN SA

III. Fidejusiunea (cautiunea)
· Se va incheia contract de fidejusiune cu administratorul societatii sau actionarul majoritar al societatii ( persoana fizica)
· Fidejusorul trebuie sa aiba capacitatea juridica de a contracta, sa fie solvabil si sa aiba domiciliul/sediul in România.

Servicii

 •  Bijuterii sau fragmente din aur de 8K, 9K, 12K, 14K, 18K, 21K, 22K şi 24K;
 •  Ceasuri de aur sau argint
 •  Diamante, pietre pretioase
 •  Platina
 •  Telefoane mobile
 •  Aparatură audio-video
 •  Auto
 •  Linie de credit pentru companii